background

Ukończenie nalewni


W grudniu 2020 roku została ukończona nalewnia autocystern w Terminalu paliwowym Baltchem S.A. zlokalizowanym w porcie w Szczecinie.

Inwestycja miała na celu uzupełnienie funkcjonalności nalewni w zakresie obsługi pełnej gamy paliw ciekłych (ON, PB95, PB98) wraz z uzyskaniem możliwości ich uszlachetniania (paliwa premium) w trakcie operacji wydawania na autocysterny oraz wytwarzania on-line oleju napędowego z dodatkami biokomponentów.

Dodatkowo, zrealizowanie inwestycji znacząco zwiększyło wydajność i efektywność przeładunkową Terminala, umożliwiło samoobsługę kierowców oraz zautomatyzowanie procesów awizowania i potwierdzania odbiorów paliw przez Klientów.

Dzięki przeprowadzonej inwestycji, Baltchem S.A. w chwili obecnej posiada jeden z najnowocześniejszych paliwowych terminali samochodowych w regionie.