background

Szczecin - Górnośląska


Terminal w Szczecinie - ul. Górnośląska

Zakład przy ulicy Górnośląskiej obejmuje obszar o powierzchni 35 309 m2 z czego 8 000 m2 objęte jest 25-letnią umową dzierżawy z firmą NYNAS zajmującą się dystrybucją asfaltu.

Na tym terenie znajdował się zakład destylacji smoły gazowniczej i koksowniczej, który został wyłączony z eksploatacji z chwilą przejścia Zakładów Gazowniczych na przerób innego gazu. Obecnie po przeprowadzeniu prac likwidacyjnych obiektów, które służyły do ww. działalności teren może być przeznaczony pod inną działalność.

Zakład graniczy bezpośrednio z Kanałem Górnośląskim, którego głbokość wynosi 7 m, jednakże brak jest możliwości cumowania statków bezpośrednio przy nabrzeżu Zakładu. Zakład posiada jedynie umocnienia brzegowe o długości 270 m i nabrzeże barkowe typ lekki o długości 80 m.

Ponadto na terenie znajduje się infrastruktura kolejowa.