background

Klienci


Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1059, z późn. zm. - art. 4ba ust. 1)
udostępniamy wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym świadczymy usługi magazynowania i przeładunku. 

KLIENT ADRES NIP REGON TOWAR/kod CN USŁUGA KONCESJE nr rej. w RARS
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 9552029087 811188467

ON CN 27101943
ON CN 27102011                            OO CN 27101943                Biopaliwa ciekłe CN 38260010
Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

przeładunek
składowanie    zapasy obowiązkowe

OPC, OPZ, WPC 573/3991
ONICO S.A. w restrukturyzacji ul. Flory 3/2,              00-586 Warszawa 8842676222 20842574 ON CN 27101943 przeładunek
składowanie
zapasy obowiązkowe
OPC x
ARCTURUS Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 5832840931 192988146 ON CN 27101943
ON CN 27102011                            OO CN 27101943                Biopaliwa ciekłe CN 38260010
Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010
przeładunek
składowanie
OPC, OPZ 632/4404
BELOIL POLSKA      Sp. z o.o. ul. Leszno 12,            01-192 Warszawa  7010259849 142590827 ON CN 27101943 przeładunek
składowanie
OPC, OPZ 339/2352
SOLVACHEM        Sp.  z o.o.  ul. Piłsudskiego 74,       50-020 Wrocław 5210531410 10342359 metanol  CN 29051100 przeładunek
składowanie
OPC x
Grupa LOTOS S.A. ul. Elbląska 135,       80-718 Gdańsk 5830000960 190541636

PB CN 27101245                              PB CN 27101249                              ON CN 27101943                            ON CN 27102011

przeładunek składowanie        zapasy obowiązkowe

OPC, OPZ, WPC 2/10
SELECT ENERGY Sp. z o.o. ul. Żurawia 45,         00-680 Warszawa 1132346894 17432930

ON CN 27101943                            ON CN 27102011                         Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

przeładunek składowanie        zapasy obowiązkowe OPC, OPZ

x

 

UNIMOT S.A. ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie 7561967341 160384226

ON CN 27101943                            ON CN 27102011                         Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010 Estry metylowe stanowiące samoistne paliwo CN 38260010 HVO CN 27101943

przeładunek składowanie        zapasy obowiązkowe OPC, OPZ, WPC 332/2303
ESPPOL TRADE      S.A. ul. Daimlera 2,          02-460 Warszawa 5252789604 383351300 ON CN 27101943 

ON CN 27102011                        Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

przeładunek składowanie        zapasy obowiązkowe OPC, OPZ 588/4096
ARCTURUS BUNKER Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 9552268099 320697708 ON CN 27101943
ON CN 27102011                            OO CN 27101943               Biopaliwa ciekłe CN 38260010
Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010
przeładunek
składowanie  zapasy obowiązkowe
OPC, OPZ 603/4201
CIRCLE K POLSKA Sp. z o.o. ul. Puławska 86, 02-603 Warszawa 7790001083 4857520 ON CN 27102011                        PB CN 27101245                          PB CN 27101249 przeładunek OPC, OPZ 201/1390
SOLUMUS S.A S.K.-A ul. Armii Krajowej 34 lok. 5, 09-410 Płock 7743204548 142996044 ON CN 27101943                       ON CN 27102011                    Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010 przeładunek składowanie OPC, OPZ 369/2562
PETRAX TRADE S.A. ul. Tagore 3 lok. 9, 02-647 Warszawa 5213725712 363921658 ON CN 27101943 przeładunek OPC, OPZ 574/3998
UNIMOT PALIWA Sp. z o.o. ul. Świerklańska 2a, 47-120 Zawadzkie 7831710765 302673320 ON CN 27101943 przeładunek zapasy obowiązkowe OPC, OPZ 570/3970