background

Klienci


Zgodnie z Ustawą z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 r. Poz. 1059, z późn. zm. - art. 4ba ust. 1)
udostępniamy wykaz przedsiębiorstw energetycznych, którym świadczymy usługi magazynowania i przeładunku. 

KLIENT ADRES NIP REGON TOWAR/kod CN USŁUGA KONCESJE nr rej. w RARS
OKTAN ENERGY & V/L SERVICE Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 9552029087 811188467

ON CN 27101943
ON CN 27102011                            OO CN 27101943                Biopaliwa ciekłe CN 38260010
Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

PB CN 27101245  PB CN 27101249

przeładunek
składowanie    zapasy obowiązkowe

OPC, OPZ, WPC x
ARCTURUS Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 5832840931 192988146

ON CN 27101943
ON CN 27102011                            OO CN 27101943                Biopaliwa ciekłe CN 38260010
Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

PB CN 27101245

przeładunek
składowanie
OPC, OPZ 632/4404
PKN ORLEN S.A. ul. Chemików 7,  09-411 Płock 7740001454   PB CN 27101245                                    PB CN 27101249                                   ON CN 27101943                                 ON CN 27102011 przeładunek składowanie        zapasy obowiązkowe OPC, OPZ, WPC 1 / 4
SELECT ENERGY Sp. z o.o. ul. Żurawia 45,         00-680 Warszawa 1132346894 17432930

ON CN 27101943                                  ON CN 27102011                               Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

przeładunek składowanie        zapasy obowiązkowe OPC, OPZ

x

 

ARCTURUS BUNKER Sp. z o.o. ul. Hryniewieckiego 1, 70-606 Szczecin 9552268099 320697708

ON CN 27101943
ON CN 27102011                            OO CN 27101943               Biopaliwa ciekłe CN 38260010
Estry metylowe stanowiące dodatki do paliw CN 38260010

PB CN 27101245     PB CN 27101249

przeładunek
składowanie  zapasy obowiązkowe
OPC, OPZ 603/4201
PETRAX TRADE Sp. z o.o. ul. Tagore 3 lok. 9, 02-647 Warszawa 5213725712 363921658 ON CN 27101943 przeładunek OPC, OPZ 574/3998