background

Współpraca i inwestycje


Perspektywiczne kierunki współpracy i działań inwestycyjnych

Tereny Firmy stanowią własność spółki BALTCHEM S.A. wraz z wszystkimi instalacjami i urządzeniami znajdującymi się na terenie. Zlokalizowane są w centrum Portu-Szczecin, z którego istnieje najkrótsza droga wodna do Berlina i wschodnich landów Niemiec oraz południowej Polski, Odrą do Kędzierzyn Koźla.

Doskonałe połączenie z drogami krajowymi S3, DK10, S6 oraz autostradą A6.

Teren przy ulicy Kujota ok. 45 000 m2

Przedstawione w punktach poprzednich posiadane przez firmę zaplecze techniczno-strukturalne oraz korzystne położenie w centrum Portu-Szczecin stanowi sprzyjające warunki dla dalszego rozwoju Firmy i daje potencjalne możliwości podjęcia współpracy dla przedsięwzięć wspólnych z innymi podmiotami gospodarczymi w następujących obszarach i kierunkach działania:

  1. Podjęcie wspólnych inwestycji w zakresie dalszej rozbudowy Terminalu przeładunków i magazynowania substancji ciekłych, poprzez budowę zbiorników magazynowych na inne produkty chemiczne np. produkty naftowe w tym paliwa płynne I, II, III klasy niebezpieczeństwa pożarowego płynnych nawozów itp. z wykorzystaniem istniejącego zaplecza technicznego pozwalającego na prowadzenie operacji technologicznych w zakresie przeładunków magazynowych i spedycji w relacjach: - statek - zbiornik - cysterny kolejowe, autocysterny;
    - cysterny, autocysterny - zbiornik - statek
    - statek - cysterny kolejowe
    - i inne opcje mieszane
  2. Podjęcie działań w zakresie sporządzania mieszanek biopaliw w oparciu o posiadanie zbiorniki /uzbrojenie techniczne/ i ich dystrybucje na cysterny kolejowe i autocysterny.

Teren przy ulicy Górnośląskiej

Zakład dysponuje terenem przemysłowym o obszarze 23 000 m2 zlokalizowanym przy ulicy Górnośląskiej z dostępem do akwenu portowego-Basen Górnośląski z linią brzegową o długości ok. 358 m w tym nabrzeże barkowe - 80 m. Istnieje możliwość przebudowy nabrzeża dla przyjęcia statków o wyporności 3 000 - 8 000 DWT. Teren posiada przyłącze wodne, elektryczne, telekomunikacyjne, drogi dojazdowe z możliwością wyjazdu bezpośredniego na drogę krajową DK10, bocznice kolejowe o łącznej długości ok. 1600 m oraz możliwości doprowadzenia ścieków do kanalizacji Spółki Wodnej MIĘDZYODRZE (przepompownia ścieków na terenie Firmy).

Proponowane kierunki rozwoju w zależności od opcji kontrahenta (obszar przeznaczony dla działalności przemysłowej) najlepiej z wykorzystaniem dostępu do wód portowych - zgodnie z zaprojektowanym Planem zagospodarowania miast i portu.

Zapraszamy potencjalnych inwestorów i kontrahentów dla realizacji usług przeładunkowych i magazynowych oraz podjęcia wszelkich nowych inicjatyw działalności gospodarczej w ramach obecnych formuł prowadzenia działalności biznesowej.