background

Szczecin - Kujota - 58 420 m3


Terminal Szczecin - ul. Księdza Stanisława Kujota

Zakład przy ul. Księdza Stanisława Kujota 9 obejmuje obszar o powierzchni 45 993 m2, położony jest przy Kanałach Wrocławskim (Przemysłowym) i Parnickim. Posiada własne nabrzeże przeładunkowe i postojowe o łącznej długości 330 mb, w tym:

 1. Nabrzeże przeładunkowe dla produktów III klasy niebezpieczeństwa pożarowego i bezklasowe:
  - długośc 122 m
  - głębokość 6,5 m (dopuszczalna głębokość wprowadzania statków 6,5 m przy średnim stanie wody)
 2. Nabrzeże przeładunkowe dla produktów I klasy niebezpieczeństwa pożarowego:
  - długość 128 m
  - głębokość 6,5 m (dopuszczalna głębokość wprowadzania statków 6,5 m przy średnim stanie wody)
 3. Pozostałe nabrzeże o długości 80 m jest nabrzeżem postojowym dla barek i mniejszych jednostek 
  - głębokość 2,8 m przy średnim stanie wody

Terminal Baltchem w Szczecinie może przyjmować statki o maksymalnych parametrach: 
L – 130,00 m, B – 22,00 m, d – 6,50 m

Na terenie Zakładu znajdują się:

 • terminal przeładunkowy produktów ropopochodnych
 • termina przeładunkowy benzyn
 • terminal przeładunkowy olejów roślinnych surowych i innych płynnych produktów
 • zaplecze warsztatowe i składowe