background

Terminal w Szczecinie


Terminal w Szczecinie - 56700 m3

Podstawowe uzbrojenie terminalu, relacje przeładunkowe i powierzchnia magazynowa.

 • nabrzeże przeładunkowe dla przeładunku produktów III klasy niebezpieczeństwa pożarowego i produktów bezklasowych; 
 • nabrzeże przeładunkowe dla produktów I, II, III klasy niebezpieczeństwa pożarowego; 
 • nabrzeże postojowe dla barek i małych statków; 
 • stanowiska załadunku autocystern; 
 • kolejowe stanowiska do przeładunku produktów płynnych; 
 • kolejowe stanowiska do przeładunku metanolu;
 • kolejowe stanowiska do przeładunku produktów ropopochodnych; 
 • stanowisko przeładunku statków wyposażonych w 3 morskie ramiona przeładunkowe EMCO DN200;
 • stanowisko przeładunku statków wyposażonych w 1 morskie ramię EMCO DN200 dla produktów III klasy;
 • dwie wagi samochodowe;
 • jedna waga kolejowa;
 • trzy przepompownie;
 • tory przeładunkowe i odstawcze, 
 • zbiorniki magazynowe znajdujące się w składzie celnym oraz w składzie podatkowym.

 

RODZAJE WYKONYWANYCH USŁUG

Zbiorniki magazynowe terminali:
V = 500 m3 - szt. 3 
V = 1000 m3 - szt. 3 
V = 2000 m3 - szt. 1 
V = 3600 m3 - szt. 2 
V = 4000 m3 - szt. 2 
V = 6000 m3 - szt. 1 
V = 6500 m3 - szt. 1
V = 7500 m3 - szt. 3

Usługi przeładunkowe i spedycyjne produktów ropopochodnych III klasy niebezpieczeństwa pożarowego oraz bezklasowych

W skład terminalu wchodzą:

 • dwa zbiorniki o pojemności 3600 m3 
 • dwa zbiorniki o pojemności 4000 m3 
 • trzy zbiorniki o pojemności 7500 m3

Zdolność przeładowcza terminalu: od 50 do max. 600 m3/godzinę w zależności od rodzaju i kierunku przeładunku.

Kierunki przeładunku:

schemat-ropa.jpg
Usługi przeładunkowe, składowania i spedycyjne metanolu

W skład terminalu wchodzą:

 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 6000 m3 
 • przepompownia 
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • tory przeładunkowe
 • nalewaki do załadunku autocystern
 • nalewaki do załadunku cystern kolejowych
 • instalacja do rozładunku statków 
 • estakada rurociągów 

Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi:

 • rozładunek statku: do około 300 ton/godzinę
 • załadunek cystern kolejowych: do około 75 ton/godzinę 
 • załadunek autocyster: do około 50 ton/godzinę

Kierunki przeładunku:

kierunki-kujota-2.jpg
Usługi przeładunkowe, składowania i spedycyjne bioetanolu

W skład terminalu wchodzą:

 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 6500 m3 
 • przepompownia 
 • wagi kolejowa i samochodowa
 • tory przeładunkowe
 • instalacja do załadunku statków 
 • estakada rurociągów  

Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi:

 • załadunek statku: do około 300 ton/godzina
 • rozładunek cystern kolejowych: do około 1200 ton/10 godzin  

Kierunki przeładunku:

schemat-bio.jpg
Usługi przeładunkowe i składowania nawozów sztucznych

W skład terminalu wchodzą:

 • jeden zbiornik o pojemności 2000 m3
 • jeden zbiornik o pojemności 1000 m3
 • trzy zbiorniki o pojemności 500 m3 każdy
 • tory przeładunkowe  z / na cystern kolejowych 
 • przepompownia autocystern 
 • instalacja do załadunku statków
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • estakada rurociągów

Zdolność przeładowcza terminalu: 1200 ton/dobę.

Kierunki przeładunku:

kierunki-kujota-4.jpg
Usługi przeładunku towarów bezklasowych

W skład terminalu wchodzą:

 • dwa zbiorniki o pojemności 1000 m3 każdy,
 • tory przeładunkowe z / na cysterny kolejowe,
 • przepompownia autocystern,
 • instalacja do rozładunku ze statków
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • estakada rurociągów