background

Terminal w Szczecinie


Terminal w Szczecinie - 58 420 m3

Podstawowe uzbrojenie terminala, relacje przeładunkowe i powierzchnia składowa.

 • nabrzeże przeładunkowe dla przeładunku produktów III klasy niebezpieczeństwa pożarowego i produktów bezklasowych
 • nabrzeże przeładunkowe dla produktów I, II, III klasy niebezpieczeństwa pożarowego
 • nabrzeże postojowe dla barek i małych statków
 • stanowiska załadunku autocystern
 • kolejowe stanowiska do przeładunku produktów płynnych
 • kolejowe stanowiska do przeładunku produktów ropopochodnych
 • stanowisko przeładunku statków wyposażonych w 3 morskie ramiona przeładunkowe EMCO DN200
 • stanowisko przeładunku statków wyposażonych w 1 morskie ramię EMCO DN200 dla produktów III klasy
 • dwie wagi samochodowe
 • jedna waga kolejowa
 • trzy przepompownie
 • tory przeładunkowe i odstawcze 
 • zbiorniki składowe znajdujące się w składzie podatkowym

 

REGULAMIN REZERWACJI NABRZEŻA

 

RODZAJE WYKONYWANYCH USŁUG

Zbiorniki składowe terminala:

V = 200 m3 - szt. 5
V = 360 m3 - szt. 2                                                                 V = 500 m3 - szt. 3 
V = 1 000 m3 - szt. 3 
V = 2 000 m3 - szt. 1 
V = 3 600 m3 - szt. 2 
V = 4 000 m3 - szt. 2 
V = 6 000 m3 - szt. 1 
V = 6 500 m3 - szt. 1
V = 7 500 m3 - szt. 3

 

Usługi przeładunkowe i spedycyjne produktów ropopochodnych III klasy niebezpieczeństwa pożarowego

W skład terminala wchodzą:

 • dwa zbiorniki lądowe o pojemności 3 600 m3 
 • dwa zbiorniki lądowe o pojemności 200 m3 każdy
 • dwa zbiorniki lądowe o pojemności 360 m3 każdy
 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 4 000 m3 
 • dwa zbiorniki o pojemności 7 500 m3 każdy
 • przepompownia
 • nowoczesna nalewnia autocystern z możliwością dozowania "on-line" dodatków premium, biokomponentów
 • wagi kolejowa i samochodowa
 • tory przeładunkowe
 • instalacja do załadunku statków
 • estakada rurociągów

Zdolność przeładowcza terminalu: od 50 do max. 600 m3/godzinę w zależności od rodzaju i kierunku przeładunku.

Kierunki przeładunku:

schemat-ropa.jpg
Usługi przeładunkowe, składowania i spedycyjne produktów ropopochodnych I klasy niebezpieczeństwa pożarowego

W skład terminala wchodzą:

 • jeden zbiornik lądowy i pojemności 7 500 m3
 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 6 500 m3 
 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 6 000 m3
 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 4 000 m3
 • trzy zbiorniki lądowe o pojemności 200 m3 każdy
 • przepompownia 
 • nowoczesna nalewnia autocystern z możliwością dozowania "on-line" dodatków premium
 • wagi kolejowa i samochodowa
 • tory przeładunkowe
 • instalacja do załadunku statków 
 • estakada rurociągów  

Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi:

 • załadunek statku: do około 300 ton/godzina
 • rozładunek cystern kolejowych: do około 1 200 ton/10 godzin  

Kierunki przeładunku:

schemat-bio.jpg
Usługi przeładunkowe i składowania nawozów sztucznych

W skład terminala wchodzą:

 • dwa zbiorniki lądowe o pojemności 1 000 m3 każdy
 • trzy zbiorniki lądowe o pojemności 500 m3 każdy
 • tory przeładunkowe  z / na cystern kolejowych 
 • przepompownia autocystern 
 • instalacja do załadunku statków
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • estakada rurociągów

Zdolność przeładowcza terminalu: 1 200 ton/dobę

Kierunki przeładunku:

kierunki-kujota-4.jpg
Usługi przeładunku towarów bezklasowych

W skład terminala wchodzą:

 • dwa zbiorniki lądowe o pojemności 1 000 m3 każdy
 • tory przeładunkowe z / na cysterny kolejowe
 • przepompownia autocystern
 • instalacja do rozładunku ze statków
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • estakada rurociągów