background

Terminal w Szczecinie


Terminal w Szczecinie - 56700 m3

Podstawowe uzbrojenie terminalu, relacje przeładunkowe i powierzchnia magazynowa.

 • nabrzeże przeładunkowe dla przeładunku produktów III klasy niebezpieczeństwa pożarowego i produktów bezklasowych; 
 • nabrzeże przeładunkowe dla produktów I, II, III klasy niebezpieczeństwa pożarowego; 
 • nabrzeże postojowe dla barek i małych statków; 
 • sześć stanowisk załadunku autocystern wyposażone w nalewaki stacjonarne; 
 • sześć stanowisk kolejowych załadunku i rozładunku produktów płynnych; 
 • trzy stanowiska kolejowe załadunku i rozładunku metanolu wyposażone w stałe ramiona nalewcze;
 • trzy stanowiska kolejowe załadunku i rozładunku produktów ropopochodnych; 
 • stanowisko rozładunku i załadunku statków wyposażonych w 3 nalewaki stacjonarne EMCO;
 • stanowisko rozładunku i załadunku statków wyposażonych w 1 nalewak stacjonarny EMCO dla produktów III klasy niebezpieczeństwa pożarowego i pochodnych;
 • dwie wagi samochodowe;
 • jedna waga kolejowa;
 • dwie przepompownie;
 • tory załadowcze i rozładowcze, 
 • zbiorniki magazynowe znajdujące się w składzie celnym, w składzie podatkowym.

 

RODZAJE WYKONYWANYCH USŁUG

Zbiorniki magazynowe terminali:
V = 500 m3 - szt. 3 
V = 1000 m3 - szt. 3 
V = 2000 m3 - szt. 1 
V = 3600 m3 - szt. 2 
V = 4000 m3 - szt. 2 
V = 6000 m3 - szt. 1 
V = 6500 m3 - szt. 1
V = 7500 m3 - szt. 3

Usługi przeładunkowe i spedycyjne produktów ropopochodnych III klasy niebezpieczeństwa pożarowego oraz bezklasowych

W skład terminalu wchodzą:

 • dwa zbiorniki o pojemności 3600 m3 
 • dwa zbiorniki o pojemności 4000 m3 
 • trzy zbiorniki o pojemności 7500 m3

Zdolność przeładowcza terminalu: od 50 do max. 600 m3/godzinę w zależności od rodzaju i kierunku przeładunku.

Kierunki przeładunku:

schemat-ropa.jpg
Usługi przeładunkowe, składowania i spedycyjne metanolu

W skład terminalu wchodzą:

 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 6000 m3 
 • przepompownie 
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • tory załadowcze
 • nalewaki do załadunku autocystern
 • nalewaki do załadunku cystern kolejowych
 • urządzenia do rozładunku statków 
 • estakada rurociągów 

Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi:

 • rozładunek statku: do około 300 ton/godzinę
 • załadunek cystern i autocystern: do 75 ton/godzinę 

Kierunki przeładunku:

kierunki-kujota-2.jpg
Usługi przeładunkowe, składowania i spedycyjne bioetanolu

W skład terminalu wchodzą:

 • jeden zbiornik lądowy o pojemności 6500 m3 
 • przepompownia 
 • wagi kolejowa i samochodowa
 • tory rozładowcze i załadowcze
 • urządzenia do załadunku statków 
 • estakada rurociągów  

Zdolność przeładunkowa terminalu wynosi:

 • załadunek statku: 300 ton/godzina
 • rozładunek cystern kolejowych: 1200 ton/10 godzin  

Kierunki przeładunku:

schemat-bio.jpg
Usługi przeładunkowe i składowania nawozów sztucznych

W skład terminalu wchodzą:

 • jeden zbiornik o pojemności 2000 m3
 • jeden zbiornik o pojemności 1000 m3
 • trzy zbiorniki o pojemności 500 m3 każdy
 • tory rozładowcze, załadowcze  z / na cystern kolejowych 
 • przepompownia rozładowcza autocystern 
 • urządzenia do załadunku statków
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • estakada rurociągów

Zdolność przeładowcza terminalu: 1200 ton/dobę.

Kierunki przeładunku:

kierunki-kujota-4.jpg
Usługi przeładunku towarów bezklasowych

W skład terminalu wchodzą:

 • dwa zbiorniki o pojemności 1000 m3 każdy,
 • tory rozładowcze, załadowcze z / na cysterny kolejowe,
 • przepompownia rozładowcza / załadowcza autocystern,
 • urządzenia do rozładunku ze statków
 • wagi: kolejowa i samochodowa
 • estakada rurociągów