background

Informacje środowiskowe


Instrukcja postępowania mieszkańców na wypadek wystąpienia awarii Przemysłowej

PDF-icon.png » Pobierz dokument

Informacje na temat środków bezpieczeństwa i sposobów postępowania na wypadek wystąpienia poważnej awarii na terenie Baltchem S.A. Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Instrukcja » Pobierz dokument

Informacja o występujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczychi działaniach, które zostaną wdrożone w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na Terminalu Przeładunkowym w Baltchem S.A.Zakłady Chemiczne w Szczecinie

Instrukcja » Pobierz dokument

Informacja o wsytępujących zagrożeniach, podjętych środkach zapobiegawczych i działaniach, które zostaną wdrożone w przypadku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej na Terminalu Przeładunkowym Baltchem S.A. w Świnoujściu.

Instrukcja » Pobierz dokument